ICT oplossingen voor het MKB

Retour procedure

Software en abonnementen:
Voor de anti virus- en beveiligingssoftware geld dat na de ontvangst van de licentie code u deze niet retour kunt sturen. Dit conform de algemene voorwaarden Artikel 4 en de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW). Wel kunt u, voorafgaand aan de koop geduurende een maand, een trial licentie gebruiken waarin ruimschoots in de gelegenheid bent gesteld de software te testen en van de koop af te zien.

Overige bestellingen:
Tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders overgekomen geld voor alle hardware de fabrieksgarantie conform artilkel 6 uit de algemene voorwaarden. De retour procedure is dan zoals in artikel 6 van de algemene voorwaarden beschreven.